EASTCON Family
EASTCON kokybė –
gyvenimo kokybė.

duomenų apsaugos

Mes džiaugiamės, kad domitės mūsų tinklalapiu ir mūsų įmone. Nepaisant rūpestingai vykdomos skelbiamos informacijos turinio kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl išorinių nuorodų (links) turinio. Jūsų asmens duomenų, gautų, apdorotų ir naudotų, Jums apsilankius mūsų tinklalapyje, apsaugą laikome svarbia užduotimi. Jūsų duomenys saugomi laikantis įstatymo nuostatų. Toliau Jūs rasite informaciją, kokie duomenys išsaugomi, Jums apsilankius mūsų tinklalapyje, ir kaip jie naudojami:

1. Duomenų gavimas ir apdorojimas

Registruojama kiekviena informacijos paieška mūsų tinklalapyje ir kiekvienas bandymas nuskaityti mūsų tinklalapyje pateiktą informaciją. Ši registracija naudojama vidaus sistemai ir statistikai. Registruojami šie duomenys: nuskaitomos bylos pavadinimas, nuskaitymo data ir laikas, perduotų duomenų kiekis, sėkmingo nuskaitymo registracija, tinklo naršyklė ir interesanto sritis (domain). Papildomai išsaugomas ir interesanto kompiuterio IP adresas.

Kai kuriais atvejais Jūsų kompiuteryje įdiegiami vadinamieji slapukai (cookies). Tai mažos bylos, kurių pagalba mes galime valdyti, pavyzdžiui, techninius procesus. Iš esmės slapukus mes naudojame vien tik techniniais sumetimais; gauti, apdoroti ar naudoti tokiu būdu asmens duomenis yra neįmanoma.

Šis tinklalapis naudoja „Google Analytics“, Google Inc. tinklalapio analizės instrumentą („Google"). „Google Analytics” naudoja vadinamuosius slapukus (cookies), teksto bylas, kurios išsaugomos kompiuteryje ir kurios suteikia galimybę analizuoti, kaip Jūs naudojatės tinklalapiu. Naudojant slapukus gaunama informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės šiuo tinklalapiu (įskaitant Jūsų kompiuterio IP adresą), perduodama į JAV esantį Google serverį ir jame išsaugoma. Google naudos šią informaciją, norėdama išsiaiškinti, kaip Jūs naudojotės šiuo tinklalapiu, taip pat teikdama ataskaitas tinklalapio savininkui apie tinklalapio naudojimą, ar teikdama paslaugas, susijusias su tinklalapio ir interneto naudojimu. Google taip pat gali perduoti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei tai reglamentuojama įstatymu arba jei Google įgalioti tretieji asmenys apdoroja šiuos duomenis. Google jokiu būdu nesusies Jūsų IP adreso su kita Google informacija. Slapukų (cookies) įdiegimą Jūs galite uždrausti, atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą; tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, kad Jūs galėsite naudotis ne visomis šio tinklalapio funkcijomis. Naudodamiesi šiuo tinklalapiu Jūs duodate sutikimą, kad informaciją apie Jus Google gali naudoti aukščiau aprašytu būdu ir aukščiau nurodytiems tikslams.

Kiti su Jūsų asmeniu susiję duomenys išsaugomi tik tuomet, jei Jūs šiuos duomenis nurodote savo valia, pavyzdžiui, teikdami paklausimą arba registruodamiesi. Į tai mes atkreipiame Jūsų dėmesį dar prieš išsaugant duomenis.

2. Asmens duomenų naudojimas ir perdavimas Jeigu Jūs pateikėte

mums savo asmens duomenis, tai mes naudojame juos tik atsakydami į Jūsų paklausimus, sudarydami su Jumis sutartis bei techniniais administraciniais tikslais.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, leisti naudoti Jūsų duomenis ateityje. Norėdami taip pasielgt, siųskite elektroninį laišką adresu widerruf@eastcon.com arba siųskite laišką žemiau nurodytu adresu.

Išsaugoti Jūsų asmens duomenys ištrinami, jei atšaukėte duotą sutikimą juos išsaugoti, jei duomenų turėjimas nebūtinas siekiant tikslo, dėl kurio jie buvo saugomi arba jeigu išsaugoti Jūsų duomenis draudžiama dėl kitų įstatyme numatytų priežasčių.

3. Teisė gauti informaciją

Gavę Jūsų paklausimą raštu, mielai suteiksime informaciją apie mūsų išsaugotus Jūsų asmens duomenis. Tokiu atveju prašome kreiptis šiuo adresu:

EASTCON AG
09306 Rochlitz

4. Šio pareiškimo dėl duomenų apsaugos atnaujinimas

Šį pareiškimą gali tekti atnaujinti dėl įvairių objektyvių priežasčių, pvz.: įstatymų pakeitimų ar techninių patobulinimų. Todėl pasiliekame teisę šį pareiškimą pagal poreikį keisti arba papildyti. Pakeitimus paskelbsime čia. Dėl šios priežasties rekomenduojame reguliariai lankytis šiame tinklalapyje ir susipažinti su aktualia informacija apie duomenų apsaugą.

Saugos nuoroda:

Naudodamiesi visomis techninėmis ir organizacinėmis galimybėmis, Jūsų asmens duomenis stengiamės išsaugoti taip, kad jie būtų neprieinami tretiesiems asmenims. Bendraujant elektroniniu paštu, negalime garantuoti visiško duomenų saugumo. Todėl rekomenduojame konfidencialią informaciją siųsti paštu. Jei turite klausimų ar patarimų, kreipkitės į mūsų įgaliotinį asmens saugumo klausimams: dsb@eastcon.com 

Google Analytics

Šis internetinis puslapis naudoja Google Analytics, Google Inc. (“Google”) internetinių pauslapių analizės paslaugų teikėją. Google Analytics naudoja taip vadinamus slapukus “Coocies”, teksto duomenis, kurie įrašomi Jūsų kompiuteryje, ir per Jus padaro interneto naudojimosi analizę. Per slapuką apie Jūsų šio puslapio naudojimą gaunama informacija kaip taisyklė yra perkeliama į Google serverį JAV ir ten įrašoma. Jeigu šiame puslapyje aktyvuotas IP anonimiškumas, Europos Sąjungos šalyse arba kitose valstybėse, kurios nėra narės, tačiau yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys Google prieš tai sutrumpins Jūsų IP adresą.

Tik išimtiniais atvejais pilnas IP adresas bus perkeltas į Google serverį JAV ir ten sutrumpintas. Šio puslapio vartotojo vardu Google naudos šią informaciją, kad įvertinti puslapio naudojimą ir parengti pranešimus apie internetinio puslapio veiklą bei pateikti puslapio vartotojui kitas paslaugas, susijusias su puslapio ir interneto naudojimu. Google Analytics rėmuose Jūsų naršyklėje perduotas IP adresas nebus susietas su kitais Google duomenimis.

Jūs galite užblokuoti slapukų saugojimą Jūsų naršyklės programinės įrangos atitinkamuose nustatymuose; tačiau mes informuojame, kad šiuo atveju Jūs negalėsite pilnai naudotis visomis šio puslapio funkcijomis. Pasinaudodami nuoroda (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), Jūs galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės priedą ir užblokuoti slapukų pagalba ir naudojant puslapį gaunamų duomenų (įskaitant Jūsų IP adresą) rinkimą, taip pat šių duomenų apdorojimą.

Platesnę informaciją rasite Jūs čia http://www.techfacts.de/ratgeber/google-analytics-datenerhebung (bendra informacija apie Google Analytics ir duomenų apsaugą). Mes informuojame Jus, kad šiame puslapyje Google Analytics buvo išplėstas kodu "gat._anonymizeIp();", kad užtikrinti anoniminį IP adresų rinkimą (taip vadinamą IP maskavimas).


Visit us on Facebook Visit us on Youtube Channel Visit us on LinkedIn